شبهای برره به بازی رایانه ای تبدیل شد
بر این اساس ، رایزنی های اولیه با مجریان سریال و همچنین بازیگران مجموعه شبهای برره و همچنین گروه اجتماعی شبکه سوم سیما جهت اخذ امتیاز بازی صورت گرفت و توافق های اولیه صورت گرفت که به دلیل وقت گیر بودن ، مرحله پیاده کردن بازی که قرار بود از همان اوایل پخش مجموعه آغاز شود همزمان شد با پایان پخش شبهای برره و تولید بازی آن حدود شش ماه به طول انجامید و در نهایت تابستان سال 85 آماده شد .

نبود نرم افزار مناسب به دنبال فقدان سیستم پخش و کمبود سرمایه پخش و تیزرهای تلویزیونی جهت اطلاع رسانی ، گروه ویژه پردازان پارس سازندگان این بازی را وادار کرد که این محصول را وارد بازار نکنند.

تشکیل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در سال 86  و زمینه حضور بازی رایانه ای سرزمین گمشده از سوی این بنیاد در جشنواره رسانه های دیجیتال و دریافت چهار جایزه این رویداد از جمله جایزه ویژه بازی رایانه ای بومی ،  بستر حضور این بازی ایرانی را با حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در بازار فراهم ساخته است .