یک فیلمنامه نویس : ایران می‌تواند به قطب تولید بازی رایانه‌ای تبدیل شود
وی توضیح داد: نگارش فیلمنامه برای بازیهای رایانه‌ای به لحاظ تکنیکی و شیوه نگارش تفاوت چندانی با سینما ندارد.
شاپوری افزود: در فیلمنامه‌های سینمایی، داستان بر اساس رابطه علت و معلولی طراحی می‌شود.
او یادآورشد: در فیلمنامه آثار سینمایی ، محتوا مدنظر فیلمنامه نویس است که بر اساس کنش شخصیت‌ها شکل می‌گیرد و باید به آن برسد، اما در بازی رایانه‌ای فیلمنامه نویس باید این امکان را فراهم کند که نتیجه فیلمنامه ای که برای بازی نوشته می‌شود با توجه به توانمندی‌های افراد بازی‌کننده ، باشد.
این فیلمنامه نویس با اشاره به اینکه در بازیهای رایانه ای، فیلمنامه نویس نباید تنها به یک پایان بپردازد،افزود: در نگارش فیلمنامه بازی رایانه ای، پایان‌های متعددی باید طراحی شود به دلیل اینکه مخاطب بتواند کاملا سرگرم بازی مورد نظر شود.
شاپوری تاکید کرد: در عرصه بازیهای رایانه ای، فیلمنامه نویسان متعددی می توانند فعالیت داشته باشند