محسن علی‌اکبری: بازی‌های رایانه‌ای، شاخه‌ای جدید از سینماست
وی افزود: اما آنچه که مهم است غرب همانند سینما از این سرگرمی جدید نیز مدد می جوید تا بتواند به واسطه آن اهداف خود را دنبال کند، چراکه به وضوح شاهدیم در برخی آثار جنگی، سیاستهای غرب در حال اشاعه است.
علی اکبری تصریح کرد: مسلم بدانید که این حرکت خزنده بدون هدف دنبال نمی شود، بنابراین لازم است مسوولان تعمق بیشتری در مورد  شیوع این بازیها داشته باشند، چون کم توجهی به این سرگرمی فراگیر در نهایت صدمات غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.
این سینماگر راه اندازی بنیاد بازیهای رایانه ای را قدمی مثبت ارزیابی کرد و  یادآور شد: جای امیدواریست که بنیادی تحت عنوان بازیهای رایانه ای راه اندازی شده تا بتواند در مورد ساخت و هدایت بازیهای جدید ایفای نقش کند.
وی در پایان توصیه کرد: برای اینکه این نهاد بتوان عملکرد طولانی مدت داشته باشد، علاوه بر سرمایه کافی باید متخصصان این فن را با علوم روز آشنا کرد تا تولیدات داخلی هم از لحاظ کیفی با محصولات خارجی برابری کند