صدور مجوز  تولید 4 بازی رایانه‌ای

4 بازی جدید از شورای صدور مجوز تولید بازی‌های رایانه‌ای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مجوز تولید گرفت.
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای ،« انتقام» نوشته ابوذر پور رنجبر و شهریار شفیقیها با موضوع مبارزه با قاچاقچیان در سبک اکشن اول شخص، « منطقه خصوصی» نوشته مجید ابراهیمی با موضوع علمی تخیلی در سبک استراتژی، « پارساران» نوشته فرهاد داور پناه با موضوع تاریخی در سبک استراتژی و « توپ برنده» نوشته مهرداد اصغری با موضوع مربیگری مجازی فوتبال، بازی هایی هستند که از این شورا پروانه تولید گرفته اند.
یادآوری می شود متقاضیان دریافت پروانه تولید « بازی های رایانه ای » می توانند ضمن تماس با معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی های رایانه ای نسبت به دریافت و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.