محمد علی باشه آهنگر:بازی رایانه ای مولود سینماست
این کارگردان  با اشاره به اینکه بازیهای رایانه ای از سینما نیز جذابتر است، افزود: مخاطبان هستند که قهرمان بازیها را به حرکت در می آورند و این توانایی یکی از امتیازهای این حوزه به شمار می رود.
کارگردان فیلم "فرزند خاک" گفت که پیشتر به او پیشنهاد شده که این فیلم را به صورت بازی به بازار عرضه کند، امیدوارم بزودی این اتفاق صورت گیرد.
این فیلمساز همچنین با اشاره به گرایش کودکان به سمت بازیهای رایانه ای، افزود: کودکان دوست دارند که شخصیت های مورد علاقه شان غلو شده باشد و به همین دلیل است که می بینیم این گونه جذب بازیهای رایانه ای می شوند، چراکه این عرصه به آنها این امکان را می دهد که به خواست شان برسند.
باشه آهنگر تاکید کرد: غرب بسیاری از تفکرات خود را به همین روش به کودکان دیگر نقاط جهان عرضه می کند و به همین دلیل لازم است که کنترل بیشتری در ورود بازیهای جدید صورت گیرد.
وی ارتقای بازی های داخلی و توجه به تکنیک با بهره گیری از تجربیات مفید دیگران را ضروری خواند گفت: بنیاد ملی بازیهای رایانه ای با برنامه ریزی و مخاطب شناسی صحیح می تواند ترسیم گر حرکتی درست و اصولی در این عرصه باشد