بازار بازی سنتی و بدون پشتوانه علمی است

شرکتهای بازیساز در دنیا برای عرضه تولیدات خود زمانهای مشخصی همچون تابستانها یا تعطیلات سال نو میلادی را تحت عنوان (top seasons) فصل رونق بازار برمیگزینند و به این طریق سهم بیشتری از بازار را نصیب خود میکنند. آقای عباس حبیبی به نظر شما به عنوان معاون ارتباطات بینالملل بنیاد ملی بازیهای رایانهای، این صنعت در بازار ایران به چنین بلوغی رسیده است تا مساله فصل رونق تولید بازی رایانهای را در زمره دغدغه های خود قرار دهد؟
در حال حاضر چرخه تولید در بازار ایران تکمیل شده است. از سه سال پیش که بنیاد تاسیس شد، از تولید بازی‌های رایانه‌ای حمایت کرد و در این فرآیند آزمون‌ و خطاهای بسیاری صورت گرفت تا ما توانستیم به این مرحله برسیم. اما در زمینه توزیع هنوز به این چرخه نرسیدیم.
علت اصلی چه بود؟
بنیاد برای رسیدن به یک چرخه سالم برای توزیع محصولات با چند مانع بزرگ روبه‌رو است. اولین و بزرگ‌ترین این موانع قاچاق است، ما می‌بینیم هر بازی که ممنوع اعلام می‌شود به سرعت بازار زیرزمینی آن هم شکل می‌گیرد.
مانع دیگر هم عدم اجرای قانون کپی‌رایت در کشور است که در این راستا باید قانون حق مولف در کشور شناخته شود. مساله بعدی هم نوپا بودن این صنعت در کشور است که باعث می‌شود سیاستگذاری‌ها فرآیند خود را تکمیل نکنند.
بنیاد برای رفع این موانع چه اقداماتی انجام داده است؟
باید توجه داشت تا همین چند وقت پیش هم بنیاد به لحاظ قانونی،‌ نمی‌توانست وارد چرخه توزیع شود اما دو طرح اساسی را پایه‌گذاری کرد. یکی جاانداختن نظام رده‌بندی سنی بازی‌ها بود، سپس بنیاد توانست تولیدات ایران را وارد بازار کند و در حال حاضر موفق شده تولیدکننده‌ها را وارد بازار توزیع‌ کند.
اکنون بنیاد برای نظاممند کردن ورود بازیها به بازار بر اساس زمانهای خاص چه برنامههایی دارد؟
ببینید مساله top seasons یک الگوی خارجی است و در ایران قابل اجرا نیست، چون هنوز چرخه توزیع بازی‌های رایانه‌ای در کشور کامل نشده است. تولیدکننده‌ها نه تنها علم لازم در این حوزه را ندارند، حتی یک برنامه تجاری هم برای عرضه محصولات‌شان به بازار تهیه نمی‌کنند.
معتقدید تولیدکننده و توزیعکننده قاعده بازار را نمیشناسد؟
دقیقا‌ از همان روش‌های سنتی قدیمی بازار استفاده می‌شود.
به نظر شما بازار توزیع بازیهای رایانهای بر اساس روشهاس سنتی چگونه عمل کرده و به کجا رسیده است؟
ما در حال حاضر الگوی مناسبتی در کشور داریم؛ به این صورت که امروز، هفته مبارزه با استعمار است ما هم دو بازی در این مقوله منتشر می‌کنیم. در واقع ما در مناسبت‌ها می‌توانیم بازاریابی کنیم.
یعنی اینها باعث شده تولیدکنندگان به فصل رونق فروش توجهی نشان ندهند؟
متاسفانه به همان اندازه که ضعف سیاستگذاری داریم، ضعف دانش بازاریابی تولیدکنندگان را نیز داریم. اکثر مواقع تولیدکننده نمی‌داند می‌خواهد چه تعداد از این بازی را به فروش برساند و به چه میزان سودی دست‌ یابد. نداشتن برنامه از تولیدکننده به توزیع‌کننده منتقل می‌شود.
بنیاد تاکنون چه حمایتهایی برای سامان دادن فرآیند توزیع انجام داده؟
ایجاد رغبت در میان توزیع‌کنندگان از طریق حمایت‌های مالی و تبلیغاتی برای ایجاد یک چرخه توزیع مناسب و سرانجام آموزش آنها برای ایجاد برنامه‌ تجاری مناسب.

هفته نامه عصر ارتباط