مهران رجبی: فعالیت های بنیاد بازیهای رایانه ای در ایران، امیدوار کننده است
 مهران رجبی بازیگر سینما در گفتگو با خبرگزاری سینما (راه فیروزه) اظهار داشت :  کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است ، پس باید سعی کرد که با درایت، این هنر صنعت نوظهور را به درستی به سمت صحیح هدایت کرد.
این بازیگر یادآور شد: دلیل اینکه باید به هنر - صنعت بازی‌ها توجه ویژه داشت این مهم است که امروزه کشورهای قدرتمند سعی می کنند که به هر نحو ممکن  از کارکردهای این عرصه پر مخاطب غافل نباشند تا بتوانند از این راه خواسته های خود را به مخاطبان منتقل کنند.
رجبی تصریح کرد: البته جای امیدواریست که می شنویم امروزه به همت معاونت سینمایی، مرکزی تحت عنوان «بنیاد بازیهای رایانه ای» راه اندازی شده که با فعالیتهای مثبت خود در صدد است تولیدات داخلی را حمایت کند. این بازیگر در پایان تصریح کرد: جدا از توضیحات فوق نباید از یاد برد که تمامی مراکز فرهنگی موظفند برای حفظ فرهنگ ملی مان از این هنر - صنعت نوظهور حمایت کنند