یک مدیر ویدیو رسانه: اقتصاد بازی رایانه ای و سینما با مبارزه علیه قاچاق فیلم، پویا شد
مالکی  در گفت و گو با خبرگزاری راه فیروزه با اشاره به نحوء عملکرد ستاد مبارزه با تکثیر غیر مجاز فیلم های سینمایی، گفت : عملکرد ستاد از دوجهت قابل بررسی است چراکه فعالیت آن به صورت موثری جلوی عرضه غیر مجاز فیلم ها و بازی های کامپیوتری را گرفته است واین امر تاثیر مستقیمی بر احیای اقتصاد سینما بر جای گذاشته است. وی تاکید کرد: عملکرد دیگر قابل تقدیر ستاد، جمع آوری فیلم ها و بازی های مبتذل و مستهجن خارجی در بازار بود که دیدن آنها تاثیرات مخربی بر کودکان و نوجوانان  داشت. مالکی تصریح کرد : با فعالیت ستاد مبارزه با عرضه غیر مجاز تولیدات سمعی و بصری، وضعیت بازار فیلم و بازی سامان یافته و به نوعی  جریان فرهنگی سالم در تین عرصه  شکل گرفته است. مدیرعامل شرکت لوح زرین نیکان افزود: با افزایش قیمت خرید رایت فیلم توسط موسسه رسانه های تصویری نیز توان تولید تهیه کنندگان نیز به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته و یک نظم و ساماندهی خوبی در سایر بخش های مرتبط با سینما نظیر کارخانه های تولید مجاز بازی های کامپیوتری و تکثیر فیلمها به وجود آمده است.مالکی همچنین تاکید کرد : با شکل گیری این جریان ها و تداوم فعالیت ستاد، تکلیف تولیدکنندگان و تکثیر کنندگان  بازیهای کامپیوتری و فعالان عرصه انیمیشن  مشخص شد که چه آثاری را می توانند با موازین موجود فرهنگی تولید کنند