استقبال از بازی‌های ایرانی در نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای خاورمیانه دبی
9 شرکت ایرانی تولید کننده بازی با حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای معاونت امور سینمایی ارشاد در نمایشگاه بین المللی تخصصی بازیهای رایانه ای خاورمیانه (دبی) شرکت کردند