بررسی چگونگی جاگذاری هویت آمریکایی در بازی «اسسینز کرید»۳

در دومین نشست نقد و تحلیل بازی رویداد «بازی آرا»، بازی «اسسینز کرید» ۳ (Assassin’s Creed) بررسی می‌شود.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در این نشست‌ بازی «اسسینز کرید» ۳ (ریمستر) با رویکرد چگونگی جاگذاری هویت آمریکایی در بازی به‌منظور الگوگیری برای پیاده‌سازی هویت ایرانی-اسلامی در بازی ایرانی نقد و تحلیل می‌شود.

در این نشست سپهر ترابی، سردبیر «بازی‌نامه» و مرتضی جمشیدی سردبیر «بازی‌بان» از ساعت 16:30 به نقد و تحلیل این بازی می‌پردازند.

گفتنی است نشست‌های رویداد بازی آرا با محوریت نقد و تحلیل محتوایی ایرانی و خارجی برگزار می‌شود. در این نشست‌ها منتقدان با رویکرد ایجابی و مولد به بررسی و تحلیل عمیق بازی‌های برگزیده می‌پردازند.

این نشست به صورت زنده از آپارات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پخش می‌شود.