آموزش موضوع شناسی بازی‌های رایانه‌ای ویژه طلاب

اولین دوره جامع موضوع شناسی بازی‌های رایانه‌ای ویژه طلاب دروس خارج فقه و اصول و سطوح عالی حوزه (سطح ۲ و ۳) توسط انستیتو ملی بازی‌سازی در حال برگزاری است.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این دوره در راستای فراهم سازی زمینه‌های کنش‌گری سازنده طلاب حوزه‌های علمیه طراحی شده است.

طراحی سرفصل‌های این دوره با استفاده از تجربیات آموزشی انستیتو ملی بازی‌سازی، مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای و موسسه عالی فقه و علوم اسلامی انجام شده است.

شناخت ابعاد مختلفی از بازی‌های رایانه‌ای که آن ابعاد موثر در فرآیند استنباط احکام اسلام در قلمرو علوم مختلف اسلامی باشد، روش تحقیق در موضوعات مستحدثه و تطبیق آن بر بازی‌های رایانه‌ای و آشنایی با منابع تحقیق در عرصه بازی‌های رایانه‌ای از جمله سرفصل‌های این دوره  است که از ۲۱ مرداد تا ۳۰ مرداد به صورت حضوری و مجازی در  موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در حال برگزاری است.