فرآیند جذب تیم‌ها در مرکز رشد بازی‌سازی اعلام شد

انستیتو ملی بازی‌سازی فرآیند جذب تیم‌های بازی‌ساز در مرکز رشد بازی‌سازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را اعلام کرد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انستیتو ملی بازی‌سازی در راستای اعلام فراخوان مبنی بر جذب افراد و تیم‌های علاقه‌مند و توانمند در زمینه بازی‌سازی برای حضور در مرکز رشد بازی‌سازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، فرآیند جذب این تیم‌ها را نیز اعلام کرد.

بر این اساس روند جذب تیم‌های بازی‌ساز برای جذب در مرکز رشد بازی‌سازی طبق فرآیند 6 مرحله‌ای زیر انجام و تکمیل می‌شود:

 افراد و تیم‌های علاقه‌مند می‌توانند پس از ثبت درخواست خود برای حضور در مرکز رشد بازی‌سازی و گذراندن مراحل بعدی، به عضویت این مرکز درآیند.

گفتنی است مهم‌ترین خدمات حمایتی مرکز رشد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تیم‌های بازی‌ساز عبارت‌اند از:

  1. اختصاص فضای کاری رایگان به تیم‌های بازی‌سازی در یک محیط شاد و مفرح اشتراکی
  2. اختصاص زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید بازی نظیر اینترنت، رایانه، نرم‌افزار و...
  3. اختصاص غرفه رایگان در نمایشگا‌ه‌های برگزار شده توسط بنیاد یا سایر رویدادهای مرتبط با صنعت بازی‌سازی مورد تأیید مرکز رشد
  4. خدمات منتورینگ تخصصی در راستای تولید بهینه بازی
  5. امکان ارتباط با سرمایه‌گذاران تخصصی حوزه بازی‌سازی و معرفی بازی‌های تولید شده به این شبکه
  6. ایجاد شرایط دریافت پروژه‌های اقتصادی از فعالان صنعت بازی جهت واگذاری به تیم‌های فناور مستقر در مرکز رشد
  7. راهنمایی در خصوص تأسیس شرکت به واحد‌های فناور مستقر در مرکز و ورود این شرکت‌ها به اکوسیستم‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاق
  8. امکان تأسیس مؤسسات فرهنگی از سوی واحدهای فناور مستقر در مرکز در صورت احراز شرایط موردنیاز
  9. حمایت حقوقی از تیم‌های بازی‌ساز در جهت حفظ مالکیت معنوی بازی‌های در حال تولید

تیم‌های علاقمند به همکاری با مرکز رشد بازی‌سازی می‌توانند از اینجا برای تکمیل و ارسال «کاربرگ درخواست حمایت در مرکز رشد» اقدام نمایند.