سرپرست معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منصوب شد

 با حکم محمد امین حاجی هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، فرزانه شریفی به‌ عنوان سرپرست معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تالیف کتاب‌ها و ارائه مقالات در حوزه‌های مختلف پژوهشی از جمله سوابق علمی سرپرست معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است. فرزانه شریفی همچنین دارای مدرک دکترای تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی است.

فرزانه شریفی طی سال‌های گذشته مسئولیت مدیر آموزش و همچنین مدیریت انستیتو ملی بازی‌سازی در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را نیز برعهده داشته است.