آشنایی خانواده‌ها با سواد بازی‌های دیجیتال در سینماهای حوزه هنری

محتواهای آموزشی-ترویجی مرتبط با حوزه سواد بازی‌های دیجیتال قبل از نمایش فیلم‌ در سینماهای حوزه هنری پخش می‌شود.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در همکاری مشترک میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و حوزه هنری کودک و نوجوان محتواهای آموزشی-ترویجی مرتبط با حوزه سواد بازی‌های دیجیتال قبل از نمایش فیلم‌ در سینماهای حوزه هنری پخش می‌شود.

 این اقدام به منظور آشنایی عمومی خانواده‌ها و فرزندان با موضوع سواد بازی‌های دیجیتال انجام می‌شود.

در این محتواهای آموزشی-ترویجی به موضوعات مختلفی در حوزه سواد بازی شامل توجه به رده‌بندی سنی بازی‌ها، توجه به انتخاب بازی‌های مناسب برای گروه‌های سنی مختلف و مدیریت مصرف بازی پرداخته می‌شود.