ایجاد همکاری‌های مشترک برای ترویج بازی‌های ایرانی و سواد مصرف بازی در خانواده‌ها‎

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت صدای سازمان صداوسیما با هدف مشارکت و همکاری در طراحی، تولید و انتشار تولیدات شنیداری با موضوع تبلیغ و ترویج فرهنگ صحیح استفاده از سرگرمی‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای و برگزاری پویش‌ها و رویدادهای مشترک، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این تفاهم‌نامه براساس تقسیم کار شورای عالی فضای مجازی در مصوبه سند «سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای» به امضا مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاون صدای سازمان صدا وسیما رسید.

سیدصادق پژمان در مراسم امضا این تفاهم‌نامه با اشاره به ظرفیت‌های معاونت صدا برای معرفی تولیدات سازندگان بازی‌های ایرانی و ترویج سواد مصرف بازی در میان خانواده‌ها گفت: زیست بوم بازی‌های دیجیتال، حوزه‌ای فراسازمانی است و همگرایی و هم‌افزایی بین دستگاهی، موجب تسریع در برطرف شدن مشکلات موجود در این حوزه می‌شود.

نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه

علی بخشی‌زاده، معاون صدای سازمان صداوسیما نیز در این مراسم با بیان اینکه امضای این تفاهم‌نامه‌ها گام اول اجرایی به سمت تحقق اهداف مشترک است، گفت: کارگروهی در معاونت صدا مامور شده است هر شش ماه یک بار درباره تحقق مفاد این تفاهم‌نامه، گزارشی ارائه کند تا اثربخشی این اقدام مشترک در نگاه مخاطبان مورد ارزیابی قرار گیرد.

مهم‌ترین اهداف تفاهم‌نامه

تبیین ابعاد اجتماعی، فرهنگی، یادگیری، روانشناسی و اقتصادی بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی‌های دیجیتال برای مخاطبان رادیو و افزایش سواد فضای مجازی، بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی‌های دیجیتال در مخاطبان شبکه‌های رادیویی، به‌ویژه خانواده‌ها از اهداف این تفاهم‌نامه همکاری مشترک است.

توسعه فضای کسب و کار در صنعت بازی‌های رایانه‌ای، توسعه برنامه‌های پژوهشی، حمایت از نخبگان، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، گسترش بازار و افزایش صادارت بازی‌های رایانه‌ای داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی از دیگر رویکردهای مورد نظر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت صدای رسانه ملی است که در قالب این تفاهم‌نامه دنبال می‌شود.