حضور بازی‌های دیجیتال در دنیای مجازی «متاورس»

جدیدترین گزارش معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که به موضوع مهم این روزهای دنیای فناوری یعنی «متاورس» می‌پردازد، منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در این گزارش که با عنوان «نمای دور: متاورس» منتشر شده، این دنیای دیجیتالی مجازی، معرفی و به طور ویژه، حضور و تاثیر آن بر بازی‌های دیجیتال بررسی شده است. چرا که با توجه به پیش‌بینی‌هاي کارشناسان و متخصصان، بی‌تردید آینده بازي‌هاي دیجیتال، به ویژه بازي‌هاي آنلاین در عصر واقعیت مجازي، با حوزه متاورس گره می‌خورد.

متاورس که این روزها به فرهنگ لغات فناورانه وارد شده و روزانه اخبار جالب توجهی درباره آن منتشـر می‌شود، دنیایی است که کاربران در آن به شکل آواتار در محیطی سه‌بعدي و فضاي ابري با یکدیگر در تعاملند. متاورس یک دنیاي دیجیتالی مجازي اسـت که جنبه‌هاي واقعی خاص خود را دارد. هویت فردي، توکن‌هاي دیجیتال، ارزهاي رمزنگاري شده و حضور فزاینده محصـولات، از ویژگی‌هاي این دنیاي دیجیتالی هستند.

هر روز بیش از گذشته شاهد تحقق و پیشرفت مفهوم متاورس هستیم، دنیاي نوینی که از محدوده اینترنت کنونی فراتر رفته و فضای منحصربه‌فردي را ایجاد کرده است.
از آنجا که تاثیرات متاورس بر آینده دنیای فناوری غیر قابل انکار اسـت، در جدیدترین گزارش معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای سـعی شده به متاورس و تاریخچه آن، چیستی، اقتصاد، نقش‌هاي دولتی و شرکتی، چالش‌ها و در نهایت متاورس و بازی‌های دیجیتال پرداخته شود.

متن کامل این گزارش پژوهشی جامع و کامل درباره دنیای دیجیتالی متاورس را از اینجا خریداری کنید.