در راستای پیوند صنعت و فرهنگ، بازی‌سازان رایانه‌ای با همراهی مدیرعامل و جمعی از معاونین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌‌ای از گروه صنعتی ایران خودرو بازدید کردند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ در راستای پیوند صنعت و فرهنگ،  گروه صنعتی ایران خودرو برای بازدید از این مجموعه صنعتی، از بازی‌سازان رایانه‌ای، مدیرعامل و جمعی از معاونین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دعوت کرد.

در این بازدید که بازی‌سازان عضو همگرا شرکت داشتند، ظرفیت‌های ایران خودرو و بازی‌سازان برای کارهای مشترک طرح و بررسی شد.

 همچنین در پایان این بازدید، بازی‌سازان تعدادی از طرح‌ها و کارهای مرتبط با این صنعت را ارائه داده و نظرات کارشناسی مهندسین ایران خودرو را شنیدند.