مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به همراه10 شرکت و تیم بازی‌ساز عضو همگرا از شرکت‌های پایانه و مخازن، مبین انرژی خلیج فارس و پتروشیمی نوری بازدید کرد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به همراه جمعی از نخبگان بازی‌ساز کشور با هدف ایجاد طرح و ایده ساخت بازی‌های رایانه‌ای مرتبط با صنایع پتروشیمی از شرکت‌های پایانه و مخازن، مبین انرژی خلیج فارس و پتروشیمی نوری بازدید کرد.

صنعت بازی جزو یکی از تاثیرگذارترین ابزارهای فرهنگی است که با تشکیل اتاق‌های فکر با محوریت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند درجهت شکل‌گیری طرح‌های بزرگ بازی‌سازی و معرفی صنایع پتروشیمی فعالیت کند.

آشنایی بازی‌سازان با دستاوردهای ملی در حوزه پتروشیمی و ارتباط این دو صنعت برای تعریف پروژه‌های مشترک از اهداف مهم این سفر به شمار می‌رود.

گفتنی‌است شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس آمادگی خود را جهت حمایت از طرح‌های برتر ساخت بازی‌های رایانه‌ای در حوزه معرفی صنایع پتروشیمی اعلام کرد.