تاسیسات نفتی عسلویه میزبان بازی‌سازان رایانه‌ای

در راستای آشنایی بیشتر بازی‌سازان رایانه‌ای با توانمندی‌های ملی در حوزه دانش و فناوری، بازدید از تاسیسات نفتی عسلویه، ویژه اعضای همگرا در تاریخ‌های 17 و 18 مهرماه برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای؛ در راستای آشنایی بیشتر بازی‌سازان رایانه‌ای با توانمندی‌های ملی در حوزه دانش و فناوری، سلسله بازدید‌هایی برای اعضای همگرا برنامه‌ریزی شده است که نخستین بازدید در تاریخ‌های 17 و 18 مهرماه از تاسیسات نفتی عسلویه خواهد بود.


  علاقه‌مندان برای حضور دراین بازدید می‌توانند درخواست خود را تا روز چهارشنبه 3 مهرماه به نشانی الکترونیکی hamgara@ircg.ir               

ارسال و یا با شماره 88310222  داخلی 341 تماس بگیرند.