حمایت مجلس از تولید و عرضه بازی های رایانه ای

جواد آرین منش نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه مجلس از تولید و عرضه بازی‌های رایانه‌ای ارزشمند، جذاب و متنوع داخلی حمایت می کند، گفت: تعامل منطقی میان جامعه هنری و مجلس در ارتقای امورفرهنگی اساسی است.    

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با کمیته اطلاع رسانی نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران ، افزود:   برپایی جشنواره بازی های رایانه ای  با هدف گذاری  مناسب ، می تواند مقدمه ای برای رشد و ارتقا سطح بازی های رایانه ای باشد

 آرین منش  با بیان اینکه حضور دبیرخانه  ای فعال برای پیگیری اهداف جشنواره بازی های رایانه ای می تواند این رویداد  را دردستیابی به اهدافش که جریان سازی برای تولید بازی است ، کمک کند، افزود: جشنواره بازی های رایانه ای با بهره گیری از یک دبیرخانه فعال و دائمی، امکان ارزیابی خروجی های این جشنواره را خواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ، ادامه داد : بازی های رایانه ای با توجه به جایگاهی بسیار مهمی که در میان نسل جوان و نوجوان دارد، می تواند زمینه ای ارزشمند برای ارتقای سطح فرهنگی و آموزشی نسل کودک و نوجوان باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه کشور ما در مقایسه با سایر کشورها، دیرتر وارد عرصه بازی های رایانه ای شده است، ادامه داد: در سال های اخیر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی بازی های رایانه ای با توجه به  وظایف ذاتی خود ، گام های بسیار خوبی را  در زمینه تولید ، عرضه و برنامه های حمایتی در این عرصه برداشته است اما باید توجه داشت برای رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز فاصله بسیاری در پیش داریم.

آرین منش، تاسیس  بنیاد ملی بازی های رایانه ای را گام مثبت و ارزشمندی در جهت ورود به عرصه بازی های رایانه ای عنوان کرد و بر افزایش تولیدات و ارتقای سطح تکنیکی بازی های بومی تاکید کرد.  

وی در عین حال گسترش فرهنگ استفاده از رایانه در کشور را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: باید بتوانیم از ظرفیت به وجود آمده با ارایه تولیدات جذاب و متنوع استفاده کنیم و خوراک مخاطب را به شکل درستی تامین نماییم.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، حمایت از تولیدکنندگان فارغ از جنبه های سرمایه ای  درانتخاب موضوع و استفاده از مضامین جذاب را از وظایف  بنیاد ملی بازی های رایانه ای عنوان کرد و گفت: حضور مستمر و پررنگ  تولید کنندگان و دست اندرکاران این عرصه در مجامع بین المللی در ارتقای تکنیکی تولیدات بسیار موثر است .

این نماینده مجلس با بیان اینکه جذابیت شرط لازم یک بازی رایانه ای خوب است اما شرط کافی نیست، افزود: شرط کافی یک بازی رایانه مناسب و مفید، برخورداری از محتوای مناسب است.

آرین منش ادامه داد: در کشور بازی هایی که تولید می شوند جاذبه ومحتوای خوبی دارند و اما کمتر بازی رایانه ایی یافت می شود که این دو خصوصیت  را یک جا داشته باشد.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس  تصریح کرد: نکته دیگر در عرصه بازی های رایانه ای این است که اغلب والدین، هیچ اشرافی به بازی ها ندارند. در حالی که در خارج از کشور، به دلیل قیمت بالای بازی ها، این محصولات توسط والدین تهیه می شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای تولید بازی های جذاب باید در نگارش آن از هنرمندان و افرادی که با ادبیات ، تاریخ و فرهنگ کشور آشنایی کامل دارند، بهره جست.

آرین منش ، سرمایه گذاری هنرمندان، تهیه کنندگان و سینماگران در عرصه بازی را ضروری خواند وتصریح کرد: اگرقشرهنرمند کشوردراین حوزه سرمایه گذاری کنند، همان طور که سلیقه جامعه درزمینه سینما ارتقا یافته درعرصه بازی های رایانه ای نیز متمایل به تولیدات داخلی خواهد شد.