ظهر روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه، نخستین جلسه کمیته فرهنگ‌سازی و مصرف بازی که یکی از چهار کمیته‌ی شورای هماهنگی بازی‌های رایانه‌ای است، در محل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، شورای هماهنگی بازی‌های رایانه‌ای توسط عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد با هدف ایجاد هماهنگی در تمام نهادهای حاکمیتی در حوزه صنعت بازی تشکیل شد. برای این شورا چهار کمیته فرهنگ‌سازی و مصرف بازی، نظارت، بازارسازی – حمایت - تسهیل فضای کسب‌وکار و آموزش‌های تخصصی و تحقیقات تعریف شده است.

جلسه کمیته فرهنگ‌سازی و مصرف بازی نیز با حضور نمایندگان شورای فرهنگ عمومی، وزارت صنعت، سازمان صدا و سیما، مرکز ملی فضای مجازی، شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، مرکز رسانه‌های دیجیتال و وزارت ورزش برگزار شد.

حسن کریمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این جلسه اذعان داشت: هدف از این کمیته ایجاد هماهنگی میان همه‌ی دستگاه‌ها است تا آنچه که مسوولیت ما در قبال صنعت بازی است را با کمک یک‌دیگر انجام دهیم. قصد نداریم به عنوان متولی صنعت بازی کارهای جدیدی را بدون تمایل این نهادها بر دوششان بگذاریم، بلکه می‌خواهیم با مشارکت هم‌دیگر کارهایی در سطح ملی برای بهبود جنبه‌های مختلف صنعت بازی انجام دهیم.

در این جلسه با ارائه آخرین آمار مصرف بازی در ایران و ۵ استان بزرگ کشور، وضعیت مصرف بازی تشریح شد. معاونت آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای شش برنامه‌ی پیشنهادی ۱. وب‌سرویس فهم بازی و پیشنهاد بازی ۲. سیستم ارزیابی مولفه‌های فرهنگی بازی ۳. سیستم معرفی بهترین سن برای بازی ۴. همایش سواد بازی ۵. سیلابس سواد بازی ۶. مجمو‌عه‌های رسانه‌ای سواد بازی را جهت توسعه فرهنگ‌سازی و سواد بازی در جامعه ارائه کرد.

بر همین اساس مقرر شد سایر نهادهای مرتبط، با بررسی دقیق‌تر، برنامه‌های جدیدی را ارائه کرده یا این که نحوه مشارکت خود در این برنامه‌ها را در جلسه‌ی آتی بیان کنند.