شماره بیست و سوم بازینامه منتشر شد.

پرونده ویژه این شماره به بازی فلیپینگ فلیپ اختصاص دارد و سعی شده با انجام مصاحبه‌ای مفصل و یک مطلب کامل دید جامعی از این بازی به خوانندگان داده شود.

می‌توانید از طریق این لینک شماره بیست و سوم بازینامه را دانلود کنید.