ترجمه کتاب «The Art of Game Design: A Book of Lenses» توسط تیم بازی‌سازی «Blazingfallgames» منتشر شد.

طراحی خوب بازی زمانی اتفاق می‌افتد که بتوانید بازی‌تان را از زوایای مختلفی ببینید؛ از زوایا یا لنزهای مختلف. کتاب « The Art of Game Design: A Book of Lenses» نوشته شده تا همین لنزها و زاویه دیدهای متفاوت را در اختیار خوانندگان قرار دهد. از زاویه روانشناختی، معماری، موسیقی، طراحی بصری، مهندسی نرم‌افزار و بسیاری حوزه‌های دیگر به طراحی بازی نگاه کنید و بازی‌های باکیفیت بسازید.

گفتنی است این کتاب یکی از کامل‌ترین کتاب‌های طراحی بازی است و برخی آن را انجیل بازی‌سازی می‌نامند.

می‌توانید از این لینک 10 فصل ابتدایی کتاب را رایگان دریافت یا نسخه کامل آن را تهیه کنید.