حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، طی حکمی در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۷، علی فخار را به عنوان مدیر روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«جناب آقای علی فخار

با عنایت به دانش، تجربه و شایستگی جناب‌عالی، به سمت «مدیر روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» منصوب می‌شوید. امید است چون همیشه با استعانت از پروردگار متعال و هماهنگی و همدلی کامل با دیگر معاونان و مدیران مرتبط، ضمن برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه ارتباطات و تعالی جایگاه این بنیاد، در رشد و شکوفایی صنعت بازی‌های رایانه‌ای نقشی فعال و همه جانبه داشته باشید.

توفیق و سربلندی شما را در انجام وظایف سازمانی از درگاه خداوند منان خواستارم.

حسن کریمی قدوسی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره»