در قسمت 119 پادکست صدای بازی به موضوع جایزه بازی‌های جدی یا SeGaP 2018 پرداخته شده است. جایزه بازی‌های جدی رقابتی میان بازی‌های با اهداف جدی است که با تمرکز بر حل علمی یک مسئله آموزشی، تبلیغاتی، درمانی، نظامی، اجتماعی و... توسعه داده شده باشند. در این پادکست با حامد نصیری دبیر مسابقه بازی‌های جدی گفت‌وگو کردیم.

برای اینکه با رویداد جایزه بازی‌های جدی بیشتر آشنا شوید می‌توانید این قسمت از پادکست صدای بازی را گوش کنید.

برای شنیدن و دریافت این قسمت از پادکست صدای بازی به این لینک مراجعه کنید.