تغییر نشانی و شماره تلفن بنیاد ملی بازی های رایانه ای

بنیاد ملی بازی های رایانه ای تغییر نشانی داد. به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای ساختمان جدید این بنیاد در خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر - خیابان وراوینی - خیابان زیرک زاده - نبش کوچه گلزار غربی - پلاک 32 واقع شده است.

همچنین مراجعه کنندگان می توانند با شماره تلفن های جدید 5 الی 88310370 تماس حاصل نمایند.