براساس وعده‌ی داده شده در رابطه با انتشار جزییات حمایت‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از ابتدای تشکیل تاکنون؛ این گزارش منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، لیست حمایت‌های انجام شده از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ در این گزارش آورده شده است.

لازم به ذکر است این لیست تنها شامل حمایت‌های نقدی و مالی از شرکت‌ها و بازی‌سازان می‌شود.

همراه با این گزارش، نسخه PDF نمایه عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال ۱۳۹۶ نیز منتشر شده که از طریق پیوست زیر قابل دریافت است.


لیست حمایت‌های نقدی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای 87 تا 96

دانلود

نمایه عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ۱۳۹۶

دانلود