بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نمایه عملکرد سالانه خود را در سال‌های گذشته جهت شفاف‌سازی هر چه بیشتر و گردش آزاد اطلاعات منتشر می‌کند.

عملکرد سالانه این بنیاد در قالب یک بولتن تولید و به دست مسوولین می‌رسد و ساختار حاکمیتی به طور کامل از فعالیت‌های متولی صنعت بازی در سال‌های گذشته آگاه است.

فایل PDF نمایه عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ در بخش پیوست قابل دریافت است.

نمایه عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ۱۳۹۳

دانلود

نمایه عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ۱۳۹۴

دانلود

نمایه عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ۱۳۹۵

دانلود