بازی‌های مجاز جمع‌آوری شده از میدان امام (ره) تهران عودت داده شد

اغلب بازی‌های رایانه‌ای و کنسولی که طی عملیاتی بدون هماهنگی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از حوالی میدان امام خمینی(ره) در روز ۱۴ آبان جمع‌آوری شده بود با دستور مقام قضایی به صاحبان آن عودت داده شد.

به نقل از ایکنا، از آنجایی که ستاد مبارزه با بازی‌های غیر مجاز، مرجع کارشناسی و متولی تعیین بازی‌های غیر مجاز در سطح کشور شناخته می‌شود، جمع‌آوری صورت گرفته بدون کارشناسی ستاد بوده است.

این در حالی است که بازرسی‌ها و جمع‌آوری‌هایی که با حضور این ستاد انجام می‌گیرد، همراه با مستندات بوده و هیچ‌یک از بازی‌هایی که جمع‌آوری می‌شود، عودت داده نمی‌شود.

براساس این گزارش به‌ دلیل آن‌که اغلب بازی‌هایی که جمع‌آوری شده بود، بازی‌های مجاز و هولوگرام‌دار بودند به دستور مقام قضایی از امروز به صاحبان آن عودت داده شد.