سهیلی:صداوسیما باید در زمینه فرهنگ سازی برای استفاده از بازیهای رایانه ای کار کند
کارگردان فیلم "چهار چنگولی" افزود: اجرای این طرح در مرحله نخست نیاز به فرهنگ سازی و تبلیغات مناسب از سوی رسانه ها بویژه صداو سیما دارد.
وی ، توفیق نظام رده بندی سنی بازیهای رایانه ای را به چند عامل مرتبط دانست و گفت:  فارغ از مقوله  فرهنگ سازی، باید بتوانیم در عرصه بازیها  نخست خود تولید  مناسب داشته باشیم چرا که بازیهای داخلی با فرهنگ ایرانی همخوانی لازم  دارد.
سهیلی تصریح کرد: با تولید بازی در کشورو اعمال نظام رده بندی سنی، خانواده ها نیز باید حساسیت بیشتری  به خرج دهند تا فرزندانشان از محصولاتی بهره مند شوند  که از معیارهای لازم برای استفاده برخوردار هستند.
این کارگردان سینما، با اشاره به فعالیت های بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ، گفت: این  مجموعه  توانسته دراین مدت کم درزمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی ، قدم‌های موثری بردارد و این رویکرد می‌تواند به موفقیت طرح رده بندی سنی کمک کند.
وی همچنین بر تعامل جدی صداوسیما برای توفیق نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای تاکید کرد و افزود: تلویزیون می‌تواند در جهت  موفقیت چنین طرحی که ضامن سلامت خانواده هاست نقشی مهم ایفا کند