آزیتا حاجیان: تفکیک سنی بازیهای رایانه ای نباید محدودیت ایجاد کند
وی تصریح کرد: توفیق طرح رده بندی سنی بازیهای رایانه‌ای، زمانی عملی می‌شود که بتوان از تولید‌کنندگان داخلی حمایت‌های لازم  انجام داد.
این بازیگر  توضیح داد: اگر ما بتوانیم تولیداتی خلق کنیم که حاوی فرهنگ ملی و علایق مخاطب ایرانی باشد، مشخص است که می توانیم در اعمال تفکیک سنی برای مخاطبان بازیهای رایانه ای موفق عمل کنیم.
حاجیان همچنین گفت که اجرای نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه‌ای نباید با محدودیت همراه باشد، بلکه اجرای این برنامه با فرهنگ سازی و تبلیغات مناسب و تعامل رسانه ها از جمله صداوسیما با توفیق همراه خواهد بود.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کار کارشناسی با تعامل صاحب نظران و کارشناسان حوزه،دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد آماده رونمایی شده اس