عضو کمسیون اقتصادی مجلس:ساماندهی عرصه بازیهای رایانه ای نیازمند عزم ملی است
نماینده مردم آبادان یادآورشد: بازیهای رایانه‌ای به اندازه‌ای فراگیر شده که می‌توان آن را در هر خانواده‌ای مشاهده کرد، به همین جهت باید در جهت انجام امور مرتبط با آن باید دقیق و کارشناسی عمل کرد.
موسوی با اشاره به مزایای اجرای نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای در کشور ، تصریح کرد: این گونه برنامه ها را که نیازمند فرهنگ سازی و آگاهی بخشی است نمی توان به صورت بخشنامه ای انجام داد.
به گزارش راه فیروزه، عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش توان در حوزه  عرضه بازی های ایرانی  را ضروری دانست و بر همراهی نهادهای فرهنگی از جمله صداوسیما در اجرای موفق طرح تفکیک سنی بازی در کشور تاکید کرد.
موسوی با تقدیر از فعالیت های بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در حمایت از تولیدکنندگان و تدوین نظام ملی رده بندی سنی بازی، ادامه داد: همه نهادها از جمله صداوسیما موظفند در امر ساماندهی به مقوله بازی های رایانه ای در کشور  و اجرای موفق برنامه ها به این مجموعه کمک کنند.
نظام ملی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کار کارشناسی صاحب نظران و کارشناسان حوزه، دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده رونمایی شده است