صالح اعلا: تولید بازیهای ایرانی برای دوره های مختلف سنی ضروری است
مجری برنامه تلویزیونی "دو قدم مانده به صبح" ، یادآورشد: استعمار نو به واسطه شیوه های مدرن تلاش دارد که  فرهنگ خود را به هر طریق ممکن به دیگر کشورها وارد کند و  بازیهای رایانه ای نیز از جمله این عرصه ها است.
صالح اعلا با اشاره به تدوین نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای ، افزود: باید در اعمال این طرح در ابتدا آگاهی بخشی مناسب صورت گیرد چراکه  تجربه ثابت کرده است که دستوری رفتار کردن در گستره اجتماعی جواب نمی دهد.
 به عقیده وی ،  اگر خواهان رده بندی کردن سنی بازیهای رایانه ای  هستیم در ابتدا باید از تولیدکنندگان داخلی بازی برای ارایه مناسب و مطابق با سنین مختلف در کنار تولیدات خارجی  حمایت شود .
این بازیگر سینما  همچنین  با بیان اینکه  ایران  از لحاظ تاریخی فرهنگی به اندازه  کافی غنی است ، گفت: اگر زمینه برای ساخت  بازی های مختلف و متنوع  فراهم شود، مصرف کنندگان می توانند در هر رده سنی  از آن استفاده کنند.نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کارکارشناسی از سوی صاحب نظران و کارشناسان حوزه،دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای اماده رونمایی شده است