سپهر حیدری:بازیهای رایانه ای با تفکیک سنی برای کودکان دلپذیر می شود
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس بر لزوم توجه جدی نسبت به تدوین و ارایه نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای برای کودکان و امن سازی این عرصه تاکید کرد.
حیدری، با تقدیر از تفکیک سنی بازیهای رایانه ای، افزود: این عرصه باید همچون سینما که فیلم ها بر اساس گروه سنی نمایش داده می شود، از نظم خاصی در توزیع برخوردار باشد.
وی با اشاره به اینکه ورزش از منابع ساخت بازیهای رایانه ای در کشور است، ادامه داد:  فوتبال از جمله ورزشهایی است که می تواند در بخش بازی رایانه ای فارغ از خشونت های رایج در آن  مورد توجه تولید کنندگان قرار گیرد.
مدافع تیم فوتبال پیروزی، افزود: با حمایت صدا وسیما ، رسانه ها و مطبوعات و بهره گیری از تبلیغات شاد و با طراوت باید نظام رده بندی سنی برای کودکان و نوجوانان اعمال شود.
وی گفت: طبقه بندی سنی این بازیها برای کودکان عامل مناسبی است تا این نظام در جامعه جا افتاده و در ذهن کودکان نهادینه شود.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کارکارشناسی  با تعامل صاحب نظران و کارشناسان حوزه، دانشگاه ، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده رونمایی شده است