محمد صادقی : با ایجاد رده بندی سنی، بازار عرضه بازیهای رایانه ای امن می شود
بازیگر مجموعه تلویزیونی " ولایت عشق"، یاد آور شد: طبقه بندی آثار بصری سالهاست که در سینما وجود دارد و تفکیک محصولات سمعی و بصری به خانواده ها کمک می کند تا آثار مورد نظر خود را راحت تر در اختیار بگیرند.
صادقی، با اشاره به برخی مخاطرات موضوعی وتکنیکی درعرصه بازیهای رایانه ای، افزود: برخی از این بازیها دارای نوعی ضایعات الکترونیکی هستند، زیرا افراط و تفریط را به وضوح می توان در آن مشاهده کرد؛ همین مسئله سببب شده تا مضرات برخی از این بازیها از منافع آن بیشتر باشد.
این بازیگر سینما، با تقدیر از تدوین نظام رده بندی سنی بازیهای رایانه ای، گفت: دست اندرکاران این حوزه باید دقت داشته باشند که تفکیک سنی بازیهای رایا نه ای نباید به شکل دستوری و بخشنامه ای اجرا شود، زیرا تجربه ثابت کرده است که امور بیشتر با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جامعه جنبه اجرایی پیدا می کند.
صادقی ،تاکید کرد: نهادهای فرهنگی و آموزشی به خصوص صدا و سیما و آموزش و پرورش می توانند در اجرای موفق چنین طرحی کمک کنند، زیرا بحث فرهنگ سازی در اینگونه طرح ها اجتناب ناپذیر است.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کار کارشناسی با تعامل صاحب نظران و کارشناسان حوزه، دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده رونمایی شده است