بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، از تولید بازی درباره فجایع غزه حمایت می کند

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در همین راستا ضمن دعوت از تولید کنندگان بازی های رایانه ای در خصوص تولید بازیهای رایانه ای درباره فجایع رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان از بازی هایی با این موضوع حمایت ویژه خواهد کرد.

وی هدف از این حمایت را آشنایی مردم به ویژه کودکان دنیا با جنایات رژیم صهیونیستها و پرده برداری از نقاب این رژیم جعلی دانست و افزود: انتقال مفاهیم انقلاب و مظلومیت ملت فلسطین از طریق هنر صنعت بازی های رایانه ای می تواند امروزه نقش موثری در تحقق این اهداف در میان کودکان ایران داشته باشد.

قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانه ای همچنین خاطر نشان کرد: با توجه به نقش موثر بازی سازان ایرانی دردنیای رایانه ای در سطح منطقه و کشورهای عربی ایران می‌تواند طی سال های آینده جنایت رژیم صهیونیستی را در دنیای مجازی و از طریق هنر به مخاطبان جهانی خود منتقل کند.