محمدحسین فرهنگی:با رده بندی سنی بازیهای رایانه ای، شبکه توزیع بازی ایمن می شود

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز درمجلس شورای اسلامی، گفت: با رده بندی سنی بازیهای رایانه ای این اطمینان که محصولات مناسب در اختیار مخاطب قرار گیرد، در جامعه بوجود می آید.

وی افزود: با اجرای مناسب این طرح، خانواده ها نسبت به آسیب های احتمالی از بازیهای رایانه ای مصون و ضریب اطمینان جامعه به این عرصه افزایش می یابد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، افزود: طرح رده بندی سنی می تواند نتایج مثبت به همراه داشته باشد و زمینه دسترسی آسان و بی دغدغه مصرف کنندگان را به تولیدات بازیها بدهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت : در بحث آسیب شناسی این طرح باید توجه داشت که نباید اجرایی کردن چنین برنامه ای سبب شود که آزادی انتخاب علاقمندان محدود شود.
فرهنگی با اشاره به نقش نهادهای آموزشی و صدا و سیما در معرفی صحیح نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای ، افزود: این نهادها با فرهنگ سازی مناسب و گسترده و در تعامل با بنیاد ملی بازیهای رایانه ای می توانند در توفیق این برنامه نقش آفرینی کنند. نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال  کار کارشناسی صاحب نظران و کارنشاسان حوزه، دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، 7 دی ماه (شنبه) در تالار اندیشه حوزه هنری رونمایی می شود