021-88310222
محله باصفا
محله باصفا

بازی محله باصفا متشکل از 29 بازی کوچک (متناسب با قابلیت های سیستم عامل اندروید) است که این بازی ها در پنج دسته بازی‌های مرتبط با "دغدغه های خانواده ها"، یک دسته بازی‌های مرتبط با "مسجد"، یک دسته بازی‌های مرتبط با "سفر" و یک بازی نهایی با موضوع معرفی "دستاوردهای علمی، هسته ای، نظامی و ... جمهوری اسلامی ایران" طراحی شده و بخش "کتابخانه"با در اختیارگذاشتن بیش از هزار نکته کاربردی، مرجع اطلاعاتی این بازی می باشد.

بازی "محله با صفا" به موضوعاتی همچون: تغذیه و سلامت ، فرهنگ شهروندی، روابط اجتماعی، اقتصاد خانواده ، ورزش و تندرستی، آشنایی با وجوهات شرعی، تربیت فرزند، حمایت از تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف ، کارکردهای مسجد (مشاوره ، کارگروهی و ...) و دانستنی های سفر می پردازد.

تصاویر