021-88310222
خورشید برتر

خورشید برتر

تولید بازی بر روی رایانه شخصی و موبایل

توضیحات

شرکت بازی پردازان خورشید برتر، سه سال فعالیت در حوزه گیم به صورت مستقل بود که بعد تصمیم به ثبت شرکت نمود و فعالیت رسمی خود را از سال 1394 آغاز کرد.

شرکت بازی پردازان خورشید برتر ، اهدافی که به دنبال آن است تولید بازی بر روی رایانه های شخصی مثل رستم نامه که در حال توسعه است و شش بازی موبایل در حال تدوین قرار دارد که دو مورد از آن ها در حال ایده پردازی و پیش تولید است و همچنین شرکت درصدد تولید محتوای بازی های اسطوره ای و حماسی ایرانی می باشد.


بازی‌های تولیدی