021-88310222
پیشگامان یاراکیش

پیشگامان یاراکیش

ساخت بازی های ویدئویی

توضیحات

شرکت پیشگامان یاراکیش یکی از شرکت های پیشرو و بزرگ در ساخت بازی های ویدئویی کشور است. بازی خروس جنگی یکی از عناوین ساخته شده توسط این شرکت است که مخاطبان بسیاری در کشورمان دارد.