021-88310222
موسسه فرهنگی  منادیان

موسسه فرهنگی منادیان

بازی‌های ویدئویی و انیمیشن

توضیحات

موسسه فرهنگی منادیان با هدف احیای زیست بوم بازی‌های ویدئویی و رونق اقتصاد پویانمایی کار خود را آغاز کرده است. این موسسه تاکنون اقدام به تولید شش بازی ویدئویی و بیش از یک هزار دقیقه انیمیشن کرده است.