021-88310222

اختتامیه چهارمین جایزه بازی‌های جدی 1399

دانلود 1134 مشاهده اشتراک گذاری

سخنرانی حامد نصیری،معاون پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و دبیر چهارمین جایزه بازی‌های جدی 1399 در آیین اختتامیه این رویداد.