021-88310222
استقرار تیم ها در مرکز رشد

استقرار تیم ها در مرکز رشد

استقرار تیم ها در مرکز رشد

توضیحات

معرفی خدمت

چندسالی می‌شود که صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشورمان فعالیت جدی خود را آغاز نموده واستودیوهای متفاوتی چه از نظر امکانات مالی و چه از نظر پیاده‌سازی طرح و ایده،شروع به کار کرده‌ و از حمایت‌های مالی دولتی نیز بهره برده‌اند. در این بین بازی‌سازان مستقل که در کشور ما کم هم نیستند نه از امکانات استودیویی مناسبی برخوردارند و نه از حمایت‌های مالی که توسط سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی از استودیوهای بزرگ صورت می‌پذیرد استفاده می‌کنند.
این کمبود، مدیرانبنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران را بر آن داشت تا جهت کشف پتانسیل‌های موجوددر این زمینه و حمایت از بازی‌سازان مستقل و همچنین راهنمایی آن‌ها جهت قرارگیری در مسیر درست فرآیند تولید بازی، نهاد حمایتی‌ای را با نام «‌مرکز رشد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای»ایجاد نمایند تا تیم‌های مستقل بازی‌سازی و گروه‌های علاقه‌مند علاوه بر در اختیار داشتن فضا و امکانات مناسب جهت ساخت بازی، استقلال فکری و تولیدی خود را نیز حفظ کرده و اقدام به تولید بازی‌های مورد نظر خود نمایند.
باید مد نظر داشت که مهم‌ترین اصل در ایجاد این طرح‌ حمایتی، توجه به این نکته حیاتی بوده است که «استقلال بازی‌سازان مستقل»از بین نرود و رویکرد اصلی مرکز رشد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز در ایجاد این طرح حمایتی در کنار دیگر گزینه‌ها، حفظ استقلال مالی وتولیدی تیم‌هاست.


راهنمای خدمت

برنامه‌های مرکز رشد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر مبنای دو نگاه کلی به نیازهای موجود در عرصه‌ی بازی‌سازی مستقل پایه‌ریزی شده است. شاید بتوان عموم مشکلات تیم‌های کوچک تولید بازی مستقل را در دو دسته‌ی کلی زیر رده‌بندی کرد:
 1. مشکلاتی که به عدم اتمام پروژه‌ی ساخت بازی می‌انجامد (فرهنگ‌سازی و تولید)
 2. مشکلاتی که به عدم عرضه‌ی درست بازی می‌انجامد (عرضه و انتشار)
 دسته‌ی اول تمامی مشکلات تولیدی را شامل می‌شود که تیم‌های کوچک با آن روبه‌رو هستند و نهاد حمایتی باید بتواند این نیازها را برآورده سازد.
 دسته‌ی دوم تمامی مشکلات پس از تولید را شامل می‌شود که باعث می‌شود کانال و راهکار مناسبی برای عرضه‌ی بازی‌های تولیدشده وجود نداشته باشد و ساخت بازی مستقل، تیم سازنده را از بُعد اقتصادی به استقلالی نسبی نرساند. این عدم کسب درآمد در بلندمدت تیم‌های جوان و کم‌توقع را خسته کرده و عموم آن‌ها را از این حرفه می‌راند.


ثبت در خواست پشتیبانی آنلاین