021-88310222
سرپرست مدیریت نظارت و صدور مجوز‌ها

محمدرضا محقق

سرپرست مدیریت نظارت و صدور مجوز‌ها

شرح وظایف
  • تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای برای ارائه و تصویب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب وظایف و اختیارات
  • صدور و تمدید مجوزها و پروانه‌های مصوب در چارچوب و محدوده اختیارات قانونی
  • پاسخ به استعلامات مربوط به کلیه مجوزها و محتوای بازی‌های رایانه‌ای
  • الصاق هولوگرام به کلیه نسخه‌های فیزیکی بازی‌های مجاز با رعایت پروتکل‌های سازمان
  • رصد بازی‌های رایانه‌ای ارائه شده در مراکز عرضه فیزیکی و مجازی بازی‌های رایانه‌ای
  • دریافت و رسیدگی به درخواست‌های حل اختلاف در حوزه نظارت
  • نظارت بر فعالیت‌های بازیگاه‌ها و بازی‌سراها
  • درخواست صدور شامد برای بازی‌های دارای مجوز از مجموعه‌های ذی‌ربط
رزومه

.