021-88310222
مدیر برنامه، بودجه و معماری سازمانی

حسین مهدی پور

مدیر برنامه، بودجه و معماری سازمانی

شرح وظایف

 

  1. طراحی و اجرای نظام جامع برنامه‌ریزی بنیاد
  2. کنترل پروژه و پایش برنامه‌های تخصصی واحدها در راستای تکالیف ابلاغی
  3. تدوین پیش‌نویس اسناد بالادستی و استراتژیک بنیاد برای تصویب در مراجع ذی‌ربط با همکاری واحدهای تخصصی
  4. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت اقلام آماری بخش بازی‌ها در سامانه‌های مرتبط
  5. تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی و بودجه تفصیلی و متمم بر اساس اهداف و سیاست‌های بنیاد و ارائه به ارشاد
  6. طراحی ساز و کاز تخصیص به موقع، مناسب و مؤثر منابع
  7. همکاری برای جلب مشارکت‌های بودجه‌ای و اعتباری برای اجرای برنامه‌ها
  8. بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم برای بازنگری، تدوین و یا به‌روزرسانی ساختار سازمانی بنیاد و ایجاد و یا حذف سطوح و پست‌های سازمانی و جمع بندی و نهایی‌سازی و مقررات جامع این حوزه
  9. استانداردسازی فرآیندها، سیستم‌ها و روش‌های موجود و اصلاح آن‌ها بر اساس اسناد و مقررات با هدف افزایش سرعت و دقت امور و بهینه‌سازی استفاده از منابع
  10. مدیریت عملکرد برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تدوین شاخص‌های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سالانه در تعامل با دفتر مدیریت عملکرد ارشاد و سازمان اداری و استخدامی
رزومه

.