021-88310222
معاون اجرایی و مشاور ارشد مدیرعامل

محمدحسین قیامتیون

معاون اجرایی و مشاور ارشد مدیرعامل

شرح وظایف

 

 1. پشتیبانی اجرایی از واحدهای تخصصی و برنامه‌ای
 2. تهیه گزارش‌ها و صورت‌های مالی (ترازنامه، حسابرسی و ...) مورد نیاز
 3. برنامه‌ریزی و نظارت بر فرآیندهای طراحی و اجرا در حوزه جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد، متناسب با ساختار سازمانی مصوب و با روندی شفاف، تخصصی، عادلانه و تعاملی
 4. همگرایی حداکثری اهداف سازمان و نیازهای فردی کارکنان و افزایش انگیزه و اثربخشی نیروی کار
 5. طراحی نظام جبران خدمات (حقوق و دستمزد، مزایا، پاداش) مبتنی بر چارچوب‌های قانونی
 6. تجزیه و تحلیل مشاغل، تدوین و به‌روز‌رسانی شرح مشاغل، طبقه‌بندی مشاغل
 7. پایش مقررات و رویه‌های قانونی، استخدامی و قراردادی کارکنان و اجرای مقررات و مصوبات اداری و سازمانی و اجرای آن
 8. تنظیم و کنترل جریان نقدینگی بنیاد و مدیریت و نظارت بر امور مالی و حسابداری
 9. نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی دولت و قوانین بیمه و مالیات و مصوبات مالی هیئت مدیره بنیاد
 10. تعامل تخصصی و موثر با سازمان‌های بیمه‌ای و مالیاتی و سایر سازمان‌های تخصصی ذی‌صلاح
 11. مدیریت، پیش‌بینی، تمهید و برنامه‌ریزی تامین و ارائه اقلام مصرفی و غیرمصرفی و خدمات مورد نیاز واحدها و مسابقات و سایر رویدادها بر اساس اعتبارات تخصیص‌یافته
 12. مدیریت تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های برق، آب، گاز، تلفن، اموال منقول و غیر منقول و سایر تجهیزات موجود بنیاد و تامین مواد مصرفی
 13. تامین شرایط مطلوب برای حفظ و ارتقای بهداشت محیطی ساختمان و وسایل و مدیریت پسماند و بازیافت با رویکرد زیست محیطی و مطابق قوانین
 14. ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های ایمنی در بخش‌های مختلف بنیاد
 15. مدیریت و اجرای یکپارچه کلیه امور اجرایی و پشتیبانی رویدادها با هماهنگی و همکاری کامل سایر واحدها
رزومه

.