021-88310222
معاون  تنظیم‌گری و کسب و کار

علیرضا گودرزی فراهانی

معاون تنظیم‌گری و کسب و کار

رزومه

برخی سوابق تحصیلی و اجرایی:

  •  کارشناس ارشد کارآفرینی 
  • مدرس دانشگاه 
  • مدیر مارکتینگ اینترنت کودک و نوجوان همراه اول
  •  طراحی نظام‌نامه جامع رده‌بندی محتوایی