021-88310222
معاون پژوهش

فریبا علیزاده

معاون پژوهش

رزومه

تجارب حرفه‌ای مرتبط:

مدیر پژوهش، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

دبیر اجرایی جایزه بازی‌های جدی (SeGaP)

سایر تجارب حرفه‌ای:

پژوهشگر و مشارکت در پروژه تدوین سند فناوری‌های راهبردی صنعت برق و پروژه‌های امکان‌سنجی، پژوهشگاه نیرو

ارزیاب و تدوین طرح‌های توجیهی شرکت‌های فناور در پارک علم و فناوری پردیس

ارزیاب شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری تربیت مدرس

انجام پروژه‌های ارزش‌گذاری فناوری

سابقه تحصیلی:

- مدیریت فناوری (گرایش سیاست‌های تحقیق و توسعه)، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

- مهندسی صنایع کارشناسی، دانشگاه پیام نور شیراز

تالیفات علمی: