021-88310222
مدیر توسعه سرمایه‌ انسانی

سیدحمید حسینی

مدیر توسعه سرمایه‌ انسانی

شرح وظایف

 

  1. برنامه‌ریزی و نظارت بر فرآیندهای طراحی و اجرا در حوزه جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد، متناسب با ساختار سازمانی مصوب و با روندی شفاف، تخصصی، عادلانه و تعاملی
  2. همگرایی حداکثری اهداف سازمان و نیازهای فردی کارکنان و افزایش انگیزه و اثربخشی نیروی کار
  3. نگهداشت نیروی انسانی منطبق با الگوی شایسته سالاری و پایش روابط انسانی محیط کار و بهبود آن
  4. طراحی نظام جبران خدمات (حقوق و دستمزد، مزایا، پاداش) مبتنی بر سیستم ارزیابی عملکرد
  5. بهبود و ارتقای کیفیت محیط و زندگی کاری کارکنان بنیاد
  6. ارائه پیش‌نویس برنامه‌های عملیاتی سالیانه مدیریت توسعه سرمایه‌های انسانی و پیش‌بینی اقدامات و هزینه‌ها
  7. تجزیه و تحلیل مشاغل، تدوین و به‌روز‌رسانی شرح مشاغل، طبقه‌بندی مشاغل (در صورت نیاز با تعریف مستقل از طرح طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار)
  8. پایش، تحلیل و آسیب‌شناسی راهبردها و فرایندهای مدیریت منابع انسانی و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های بهبود و اصلاح با همکاری واحدهای مرتبط
  9. پایش مقررات و رویه‌های قانونی، استخدامی و قراردادی کارکنان و اجرای مقررات و مصوبات اداری و سازمانی و اجرای آن
  10. پیگیری و هماهنگی انجام امور اداری و مدیریت فرآیندهای پایان خدمت کارکنان
رزومه

.