حضور بنیاد ملی بازی های رایانه ای درجشنواره کودک و الکترونیک

به گزارش معاونت اطلاع رسانی و بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای،این بنیاد با اهدای بخشی از جوایز این جشنواره و برپایی غرفه بازی‌های سالم از جشنواره کودک الکترونیکی حمایت کرد.

همچنین محمدرضا مجد رضایی معاون پژوهش و دکتر بهروز مینایی مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در روزهای پایانی این جشنواره به ایراد سخنرانی پرداختند.

این جشنواره از 26 تا29 دی ماه سال جاری در مرکز همایش‌های تلاش و با هدف بررسی چالش‌های پیش ‌روی کودکان در استفاده از رسانه های الکترونیک برگزار شد.